REGULAMIN KOMISU:


1. Prowadzimy selekcje. Prosimy o kontakt z salonem w celu weryfikacji modelu sukni.

2. W komis przyjmujemy tylko suknie wyczyszczone. Istnieje możliwość skorzystania z pralni, z którą współpracujemy.
Koszt czyszczenia 170 zł.

3. Suknie muszą być w stanie idealnym (każda plamka, każde zaciągnięcie,niesprawny suwak, brak troczków czy guzika powoduje obniżenie ceny).

4. Prosimy o dostarczanie do komisu samej sukni bez dodatków. Istnieje możliwość dodania dodatków gratis do sukni, lecz do momentu sprzedaży pozostają one w posiadaniu Komitenta.

5. Artykuły wycenia się przy ich przyjmowaniu. Ustalając cenę sprzedaży komis narzuca marże w wysokości ok 30%.

6. Komisant może odmówić przyjęcia artykułów do sprzedaży bez podania przyczyny.

7. Zakupione artykuły nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

8. Jeżeli Komisant i Komitent zgadzają się na cenę zostaje spisana umowa na 1 miesiąc, z możliwością przedłużania co miesiąc.

9. Za wstawienie sukni do komisu pobierana jest opłata abonamentowa 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc. Pierwsza opłata jest pobierana przy podpisaniu umowy.

10. Zamieszczenie zdjęcia na stronie www.nikol-komis.pl wiąże się z jednorazową opłatą 50 zł. Dostarczenie zdjęcia w formie elektronicznej na nośniku, lub poprzez e-mail.

11. Nie wypozyczamy sukien komisowych

12. Negocjacja ceny odbywa się za zgodą właścicielki sukni.

13. Jeśli zainteresowanie suknią będzie małe to maksymalny okres komisowania sukni wynosi 3 miesiące.

14. Suknie można w każdej chwili odebrać z komisu.

15. Komis nie odpowiada za przybrudzenia powstałe podczas ekspozycji dłuższej niż 4 miesiace.

16. Przedłużenie umowy wiąże się z opłatą abonamentową 25 zł/mc.

17. W razie zaległości z opłatą komisową do kwoty abonamentu doliczane są odsetki w wysokości 5 zł/mc.

 

<<POWRÓT